Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/gy026400/_sub/materskaskola/administrator/components/com_fields/helpers/fields.php on line 608

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gy026400/_sub/materskaskola/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 421

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gy026400/_sub/materskaskola/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 435

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gy026400/_sub/materskaskola/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 826

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gy026400/_sub/materskaskola/libraries/idna_convert/idna_convert.class.php on line 957

   Kontakt na vedúcu šk. jedálne: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                                   

Jedálny lístok od 30.11.-04.12.2020

 

OZNAM

Milí rodičia!

Oznamujem Vám, že stravné na príslušný mesiac na školský rok 2020/2021  je 1,45 na deň, úhrada  do 15. dňa v mesiaci.

Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, v životnom minime a dieťa predškolák:

-má nárok na dotáciu  k stravovacím návykom vo výške 1,20 € na deň  iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.

-zákonný zástupca dieťaťa dopláca  0,25 € na deň 

Dieťa, ktoré nie je  v hmotnej núdzi a nie je predškolák:

-zákonný zástupca dieťaťa hradí stravné v plnej výške v sume 1,45 € na deň

 

V zmysle aktuálneho VZN č.7/2019 účinného od 01.09.2019 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa réžiu paušálne  v sume 1,00 € mesačne súčasne s príspevkom na stravovanie.

Veková skupina stravníkov

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Nákup potravín

 

Režijné náklady mesačne

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

stravník MŠ

(2-5 rokov)

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

1,00

1,45

0,-

1,45

stravník MŠ

(2-5 rokov)

-HN, ŽM

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

1,00

1,45

1,20

0,25

stravník MŠ

(5 -6 rokov)

 - predškolák

 

0,36

0,85

0,24

 

1,45

1,00

1,45

1,20

0,25

 

Zákonný zástupca dieťaťa  uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo na účet školskej jedálne číslo: SK4602000000001640051257

Dieťa, ktoré nepríde do školy do 8,00 hod., bude zo stravy automaticky odhlásené, ak sa rodičia s triednou učiteľkou nedohodli inak.

Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady (resp. uhradiť príspevok za stravné v plnej výške).

Podrobnejšie informácie nájdete v zápisnom lístku na stravovanie.

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov: Školský mliečny program a Školské ovocie.

 

V prípade nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu ŠJ telefonicky na číslo  0919 375 023 alebo 054/ 732 2868.

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                       Anna Šoltysová

                                                                                                                         vedúca ŠJ